Fukumenkei Noise - 06

CHỦ NHẬT TUẦN NÀY HỌP NHÓM LÚC 8H TỐI (THEO GIỜ VIỆT NAM)
Bàn về cách đăng hàng trong nhóm và một số vấn đề khác mới phát sinh, các đồng chí cố gắng có mặt đông đủ.Views: 133 | Added by: Ket | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0