Koe No Katachi

CUỐI CÙNG NGÀY NÀY CŨNG ĐÃ TỚI
Mèo: Waifu war, winner take all :sure: Shouko best girl hú hú :cmnr24:
Nai: 1 bản gồm chú thích được soft, ai không muốn xem chú thích có thể vào tắt file sub, nhưng lời loại vẫn còn (được hard sub) #production_value
1 bản còn lại là hard sub toàn bộ bao gồm bản dịch và chú thích
Và Ueno did nothing wrong :sure:Views: 175 | Added by: comtrends123 | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0