Little Busters! Refrain - 12

Số tập: 13
Thời gian: 24 min/ep
Thể loại: Visual Novel, Comedy, Friendship, Fantasy, Seinen, Tragedy
Studio: J.C.Staff
Nội Dung:
Tiếp theo ss1 và buồn thảm bao trùm.

Note: Và nước mắt tiếp tục rơi @@Views: 731 | Added by: Kogarashi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0