Love Lab [Bluray] - 04

Số tập: 13
Thời gian: 24 min/ep
Thể loại: Manga, School Life, Comedy, Moe, Tsundere, Romance (nếu có), Les (nếu có), Ecchi (chắc hông có)
Studio: Doga Kobo

Nội Dung:
Mấy bé bàn nhau làm sao để có được tình yêu tuổi học đường...Views: 836 | Added by: Kogarashi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0