Sin: Nanatsu no Taizai [TV] - 09

Qua khỏi đây là xứ thảm sầu, Qua khỏi đây là đau thương vĩnh viễn! Qua khỏi đây là thế giới của bọn người vô vọng! Công lý Tạo hoá, quyền uy Thánh Thần, Đã tạo ra Ta, Trí tuệ tuyệt vời cùng Tình yêu thứ nhất. Trước Ta chưa có gì được tạo lập, Chưa có gì vĩnh cửu; còn Ta, Ta tồn tại vĩnh hằng. Hỡi chúng sinh, khi bước vào đây, hãy vứt lại mọi niềm hy vọng!Views: 154 | Added by: 魁の光 | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0