Sword Art Online II - 12

Bé ma mà có Ma-nii là lúc nào cũng dễ thở
Chiến dịch thứ 12 xong, mà chưa end GGOViews: 641 | Added by: KoRi | Rating: 3.0/ 5 - Số người vote 1