Typesetting cơ bản (Basic) (Phần 1)

NOTE:Hướng dẫn typesetting, ai cao thủ rồi thì đừng quăng gạch nhá
Mốt sẽ làm phần 2.Views: 737 | Added by: Satoshi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0