Yuushibu - 9+10+11+12

Nội Dung:
Nội dung hả, à ờ, một tên main muốn được làm anh hùng, nên ra sức cày cuốc, cắm đầu vào luyện skill, luyện tập chém gió, chém bão vét máng.... để mơ ước có 1 ngày...

Noted: hết là hết, hóng BD thôi.Views: 811 | Added by: l3un-chin | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0