Anime Fast List

Nhóm đã ngừng hoạt động

Dưới đây là danh sách anime nhóm "đã hoàn thành" trong thời gian qua.
Bộ nào link die các bạn tìm trong Folder Backup.
Màu xanh nước biển:
- Những bộ được làm với chất lượng tốt nhất sẽ có tag màu xanh nước biển trong danh sách Anime.
- Đây là những bộ do tôi (admin) độc quyền lựa chọn.
- Chúng đại diện cho các quy trình mẫu mực nhất tại KOGA.
Màu xanh lá cây:
- Những bộ được làm bởi các thành viên đáng tin cậy sẽ có màu xanh lá cây trong danh sách Anime.