Anime Fast List

Nhóm đã ngừng hoạt động

Dưới đây là danh sách anime nhóm "đã hoàn thành" trong thời gian qua
Màu xanh nước biển:
- Những bộ được làm với chất lượng tốt nhất sẽ có tag màu xanh nước biển trong danh sách Anime.
- Đây là những bộ do tôi (admin) độc quyền lựa chọn.
- Chúng đại diện cho các quy trình mẫu mực nhất tại KOGA.
Màu xanh lá cây:
- Những bộ được làm bởi các thành viên đáng tin cậy sẽ có màu xanh lá cây trong danh sách Anime.