KOGA Fansub - Trang chủ
Khách lưu ý:
1. Muốn download phải đăng nhập
2. Xem anime bằng K-lite code pack

Staff lưu ý:
Thảo luận về phân loại sub tại forum
Dịch bao nhiêu năm rồi lần đầu mới gặp bộ nói về Việt Nam mà lại mang tính thời sự chứ =.=
phuket
1 2 3 ... 471 472 »