Love Live! School Idol Project 2 魁の光9:01 AM, 23-06-2017
Bạn lên fanpage chúng mình đọc hướng dẫn nhé

Love Live! School Idol Project 2 gamai6249:44 PM, 22-06-2017
cho mình hỏi phần download để dãy chữ và số như thế thì mình phải dán phần đó vào phần đầu link nào ạ , đã thử googledrive và Mega đều Not found

Koe no Katachi vi1nguoi_2k111:06 AM, 21-06-2017
good job guys :D

Koe no Katachi walkie1:49 AM, 20-06-2017
Bọn mình không có ý định làm thêm bản nhẹ nào nữa.

Koe no Katachi hodacson649111:57 PM, 19-06-2017
Nhóm có dự án làm bản nhẹ hơn không  anmay  ?

Koe no Katachi axskylinels985:14 PM, 19-06-2017
torrent 18Gb download 260kb/s max kinh dị hocmau

Koe no Katachi deadpoolwolverine19959:29 AM, 15-06-2017
movie là phải thế. không vạch thì chỉ có phim truyền hình. movie chỉ có những bản đặc biệt mới có full màn hình mà hiếm lắm