Anime

KOGA là một nhóm khởi điểm từ những thành viên yêu thích remake Bluray, vậy nên mục tiêu cuối cùng sẽ luôn là "Danh sách Bluray Anime đã hoàn thành".
Màu xanh da trời (Blue):
- Những bộ được làm với chất lượng A+ sẽ có màu xanh da trời trong danh sách Anime.
- Đây là những bộ do tôi (admin) độc quyền lựa chọn.
- Chúng đại diện cho các quy trình mẫu mực nhất tại KOGA.
Màu xanh lá cây (Green):
- Những bộ được làm bởi các thành viên đáng tin cậy.

Danh sách Anime làm trong mùa

Đây là danh sách các bộ Anime TV Series đang chiếu trong mùa,
được chọn làm để chuẩn bị trước cho Bluray

Danh sách Bluray Anime đã hoàn thành

Được xếp trong danh sách này là những bộ đã hoàn thành bản Bluray.
Lưu ý trong thời điểm từ 2012-2014, nhóm làm theo quy trình cũ, chất lượng chung thấp hơn so với những bộ làm từ 2015 trở đi.

Danh sách TV Anime đã hoàn thành

Được xếp trong danh sách này là những bộ đã hoàn thành bản TV series, tiến vào quy trình chuyển tiếp sang thực hiện Bluray (không phải bộ nào cũng sẽ được làm Bluray).

Danh sách TV Anime đang tiến hành

Dưới đây là danh sách những bộ chưa làm xong còn sót lại từ mùa trước hoặc những bộ Bluray đang tiến hành làm lại từ đầu.

Danh sách TV Anime tạm ngừng

Dưới đây là danh sách những bộ đã bị tạm ngừng do người làm bận chưa có thời gian làm tiếp, hoặc người làm đã nghỉ chưa tìm được người tiếp tục.