Akame ga Kill! - Ep 08

1. Editor bận đi biển => delayed
2. Editor bận đi chơi => delayed
3. Editor bận làm bánh Trung Thu => delayed
4. Editor bận phụ bán bánh Trung Thu => delayed
5. Translator bị delay quá nhiều => delayed
Túm lại là bị delay và giờ đang ráng chạy cho kịp. Xin thứ lỗi...Views: 739 | Added by: Hei | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0