Akame ga Kill! - Ep 10 + 11

Delay do Editor đầu têu và Translator tự kỉ.
Btw, chết đi Tatsumi...Views: 817 | Added by: Hei | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0