[AMV] Kirai, demo Suki~ Aishiteru (Fixed)

Nội Dung: Quà Valentine của Rin-chi

Note: Sub Kanji sai dẫn đến trans sai => edit sai nốt => các bạn down lại giùm mình
Views: 831 | Added by: Rin | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0