Black Bullet [BD] - 01 -> 07 [Complete]

Version 2 của ep 1 đến ep 7.
Ep 1 -> 4: Sửa ED và chuyển từ BDRip sang BDMV
Ep 1 -> 7: Sửa EDViews: 601 | Added by: Akki | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0