Black Bullet [BD] - 08 + 09

Lần này ứ thèm rar nữa. Các tập sau cũng ứ thèm nữa.
B: rar làm gì cho vất vả trong khi nó ứ nén đượcViews: 600 | Added by: Akki | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0