Black Bullet [BD] - 12 + 13 [End]

Các tập 1 đến 7 sẽ được làm lại ED trong tương lai gần.Views: 463 | Added by: Akki | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0