Blood Lad [Bluray] - 01 -> 06

Yanagi fuyumi một cô em tuổi còn non xanh vô tình bị lạc vào quỷ giới, nhưng Fuyumi bị "lìa đời" rồi trở thành hồn ma. Staz hứa sẽ giúp cô sống lại và câu chuyện bắt đầu.Views: 646 | Added by: Zehell | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0