Charlotte - 03: Thiên nga giãy chết

Bộ phim đã kết thúc ở tập 3 vì các nhân vật đều đã chết hết. Tác phẩm chấm dứt tại đây. Vui lòng chờ đón season 2.Views: 732 | Added by: Ket | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0