Chúc mừng sinh nhật Pe... à mà thôi


Pedogami: Ít nhất thì cũng nói cho hết cái tên ta chứ con bựa 7 colors

K: Hỏi thế gian tên tuổi làm chi, khi mà mi đã bị thiến...

B: Mi là con chuyên gia đi bắt cóc các bé loli (đực) về vui vẻ nên thế tuổi làm gì có

S: Hên là bị thiến từ sớm ấy nếu không.....Views: 734 | Added by: Ket | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0