Chúc mừng sinh nhật shourai!

Dù là loài đứng cuối cùng trong chuỗi thức ăn nhưng chúng có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Trên cây, chúng là thức ăn cho nhiều loài trong đó có chim. Và trên đĩa, chúng là món mà bạn sẽ phải vung đũa gắp lia lịa, miệng khen tấm tắc. Tóm lại, một giống loài ăn hại, đạp phát chết, nhưng ngon ăn— theo nhiều nghĩa, và chúc mừng sinh nhật shourai
S:chúc mừng hay troll vậy!

SD: sâu tắm dầu thơm giành cả đời giúp bao người đời

SB: mêu mêuViews: 742 | Added by: Ket | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0