[Chuyên mục AMV] AMV - Anime's Got Talent

Việt Nam có Vietnam's Got Talent thì giờ chúng ta có Anime's Got Talent!
P/s: LeLouch chơi bẩn quá! Lẽ ra bé Kaori thắng rồi!Views: 738 | Added by: OctoberFireflies | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0