[Chuyên mục AMV] AMV - Fly Away

Mấy khúc slow motion theo nhạc nhìn đã thật.
Phần kết thì quay 1 vòng quá chuẩn rồi!Views: 743 | Added by: OctoberFireflies | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0