D-Fragments! - 04

Nội Dung: Một câu lạc bộ "khủng khiếp", mà ở đó mỗi thành viên mang một biệt hiệu Hoả, Thuỷ, Lôi, Địa. Thành viên thứ năm là một thằng số nhọ như lọ bị bắt cóc lôi vào làm Slave cho câu lạc bộ này...
Note: Hell Yeah....Views: 754 | Added by: Inari | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0