Danh sách pick Anime Spring 2015 (ver 4) (thêm 2 pj và ôm bom Tự Sát)

Thật ra là còn thích độ Móe của bé main Re-Kan, nhưng đành nhường Sâu
S: mi ôm nhiều rồi mà còn muốn ôm nữa !!!Views: 643 | Added by: Kogarashi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0