Date A Live [Blu-Ray] - 08 -> 12 END Hardsub Mp4

NOTE 1:Cắm TV xem bao đã

NOTE 2: Làm vì thích cắm trên TV để xem, nên đừng đòi hỏi sao PJ này có mà PJ kia lại không

NOTE 3: Không liên quan nhưng mà DÌMViews: 771 | Added by: ducloi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0