Date a Live II - 02

Note: Kaguya banzai ^^
Note 2: Tất cả nhân xưng đều là cố tình và có lý do, nên đừng nhầm tưởng là mình nhân xưng loạn cả lên.
Note 3: Đơn giản, phong cách của mình là hệ thống nhân xưng phức tạp.
Note 4: Có thể chị em Yamai không hề phân biệt trên dưới, nhưng vì vài lý do mà mình thích cho Kaguya gọi chị.Views: 761 | Added by: Kogarashi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0