Date a Live II - 03 (OP giữ nguyên eng, sẽ không làm effect)

NOTE: bớ bà con Yoshino ở nhà xem sếch ^^Views: 701 | Added by: Kogarashi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0