Gabriel Dropout - 11

Tap-chan xuất hiện là lại có người bấn loạn... vì bao nhiêu người biết chuyện đồng Seiyuu với Chino thỏ con ~^^~Views: 161 | Added by: KoRi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0