Girl und Panzer [Bluray] - 01

Số tập: 12
Thời gian:Oct 9, 2012
Thể loại: School, Military
Sản xuất: Actas, Lantis, Movic, Sentai Filmworks
Nội Dung:
Mấy bé gái loli tập bắn xe tăng...

Note: Không liên quan nhưng Loli banzai~Views: 805 | Added by: Zehell | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0