Girl und Panzer [Bluray] - 02

Số tập: 12
Thời gian:Oct 9, 2012
Thể loại: School, Military
Sản xuất: Actas, Lantis, Movic, Sentai Filmworks
Nội Dung:
Mấy bé gái loli tập bắn xe tăng...Views: 1036 | Added by: Inari | Rating: 4.0/ 5 - Số người vote 1