Golden Time - 16+17

Số tập: 26
Thời gian: 03-04-2010 đến 26-06-2010
Thể loại: Comedy, Romance, Seinen
Sản xuất: J.C. Staff, Genco, Starchild Records, Sentai FilmworksL
NOTE: Mi Dìm bộ ta không biết DÌM lại saoViews: 706 | Added by: ducloi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0