Golden Time [Blu-ray] - 01, 02, 03

Số tập: 26
Thời gian: 03-04-2010 đến 26-06-2010
Thể loại: Comedy, Romance, Seinen
Sản xuất: J.C. Staff, Genco, Starchild Records, Sentai FilmworksL
NOTE: sẽ theo kịp tiến độ, ăn thua hên xuiViews: 726 | Added by: ducloi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0