Great Teacher Onizuka Taiwan topic

NOTE: thật ra là ứ muốn rel topic rỗng thế này đâu, tại vì nghĩ lại thấy cái Selector thấy ghét nên dìm hàng chơi đấy, Ina ý kiến về phường trình bày
Views: 742 | Added by: Zehell | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0