Grisaia no Kajitsu - 01v2

Làm lại subtitle và encode crf 16.

K: quởn nên sinh nông nổi à, TV 720p làm 16 thì giúp ít gì cho xã hội... 18 là cao nhất thôi

Còn hơn trước để 13.Views: 631 | Added by: Akki | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0