Grisaia no Kajitsu - 05

Trans: dấm lần này không được chua

Edit: đó là chuyện của mi, lần nào cũng hành ta edit = 3=

Viewer: nhanh lên, cãi nhau thì về nhà đắp chăn mà cãi ==Views: 533 | Added by: dimitri | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0