[Hướng dẫn] Kéo GGDrive bị limit

Note 1: Cái nỳ đảm bảo 99%
Note 2: Còn 1% thì bé hổng biếtViews: 732 | Added by: Kogarashi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0