[Hướng Dẫn] [Typesetting] Dùng mocha pro để track sign trong aegisub v1

Công đoạn cuối của typesetting. (96.69% là vậy )Views: 555 | Added by: Satoshi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0