Hidan no Aria [Bluray] - 09 + 10

Vì không biết tin, nên ep 09 là của Hakuryuu dịch, còn ep 10 trở đi là của KuKhoa dịch.Views: 611 | Added by: KoRi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0