Infinite Stratos 2 update ep 8

Nội Dung:
Tiếp theo ss1. Câu chuyện nói về 1 thằng main làm được một việc mà chỉ con gái mới làm đc, Muốn biết chuyện đó tiếp diễn ra sao thì hãy xem sẽ rõ.Views: 1281 | Added by: ducloi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0