Isshuukan Friends. - 01

Note 1: Tuyên dương tinh thần vượt khó của con Inari mà mới không bị delay thêm.
Note 2: Xong nhiệm vụ rồi, lên núi tu tiếp đây.Views: 711 | Added by: OctoberFireflies | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0