Isshuukan Friends. - 04

Note 1: Ep này phải nói là hơi thốn. Dù đã coi qua manga nhưng giờ coi lại vẫn không đỡ được.
Note 2: Hình ảnh lần này không mang tính chất lừa tình.
Views: 734 | Added by: Inari | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0