Isshuukan Friends. - 10

Mình tạm chia tay nhau nhé em để ta biết được có yêu nhau không?
Mình tự cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn...
Thời gian sẽ nói lên tất cả, nếu ta còn yêu sẽ quay trở về...
Thì lúc đó hai ta sẽ cùng mở rộng trái tim và cùng cho nhau....
Yêu lại từ đầu...Views: 739 | Added by: OctoberFireflies | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0