Little Busters! EX [Bluray] - 01

Nội Dung: Chỉ là route của 3 em Saya, Kanata, và Sasami

Note: Không liên quan nhưng Saya banzai ^^Views: 747 | Added by: Kogarashi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0