Little Busters! EX - OP (không có credit)

Nội Dung: Chỉ là route của 3 em Saya, Kanata, và Sasami

Note: OP không có credit kèm theo trong đĩa BlurayViews: 776 | Added by: Kogarashi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0