Love Live! S2 - 02 + ED cắt rời

Note: dự là ep sau có bài Insert mới, Kotori-banzai ^^
Views: 739 | Added by: Kogarashi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0