Nagi no Asukara - 21 -> 26 End

Note 1: quá thốn, 5h sáng dậy xem Nagi giờ sắp đứt gánh cmnr
Note 2: phải giết thằng Hải thần...
Note 3: Bom cuối ngày + Đờ Mờ Lợi...Views: 904 | Added by: Zehell | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0