Netojuu no Susume - 04

- Xin tung hô một cách hùng hồn nhất về cảnh tĩnh với nét vẽ siêu không liên quan đến toàn bộ này, tự dưng "cận cảnh" thế này @@
- Giờ thì Lily đã biết thân phận của nữ chính, vả lại ai ai cũng thích nữ chính hết rồi, cả Lilac cũng thích luôn, hjhj ~^^~Views: 56 | Added by: KoRi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0