Stein;Gate the Movie...

Số tập: 1
Thể loại: Time Travel, Seinen, ...

Nội Dung:
Movie diễn ra tại thời điểm 1 năm sau khi anime kết thúc. Sau khi trải qua cuộc hành trình đầy gian khổ, du hành qua nhiều đường thế giới bằng D-mail...Views: 1363 | Added by: ducloi | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0