VIDEO nhá hàng của Movie "Tamako Love Story"

KyoAni lại tiếp tục nhá hàng với đoạn quảng cáo tí tẹo về Tamako Love Story - movie chuyên về yêu đương của Tamako Market...Views: 792 | Added by: Inari | Rating: 0.0/ 5 - Số người vote 0